Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola

 

„Református eme iskola. Ez nem többet, de nem is kevesebbet jelent, mint 450 éve született és őrzött hagyományt, magyar karaktert.
A reformáció népe fedezte fel az anyanyelven éneklés örömét.
Pedagógiánk szempontjai között ott kell lennie mindenkoron a szolgálat indulatának is, mely nyomán megtapasztalhatjuk, hogy nem hiábavaló a mi fáradozásunk.”
 

Iskola közlései PDF Nyomtat Email

Részlet iskolánk küldetés-nyilatkozatából

Céljaink:


   Iskolánk diákjai […] az evangéliumi hit és erkölcs szellemében nevelkedjenek. Legyenek képesek megérteni és sajátjuknak tekinteni erkölcsi, közösségi normákat, mindez jelenjen meg megnyilvánulásaikban. Törekedjenek az előítélet-mentességre, a konfliktusok kezelésére, legyenek készségesek a megegyezésre.

   Tanulóink […] legyenek fogékonyak az emberi kapcsolatokra, a barátságra, a közösségi érzés, áldozatvállalás megélésére.

   Ösztönözzük egyrészt az önálló gondolkodás kialakulását, a kezdeményezőkészséget, ugyanakkor tudatosítani kívánjuk diákjainkban kötelességeiket is.

   Alapkészségeik jussanak olyan szintre, hogy ezek megalapozhassák folyamatos ismeretszerzésüket, felkeltve az önművelési igényt. 

   Érjenek el képességeiknek megfelelő tanulmányi eredményt. Vállaljanak felelősséget saját sorsuk alakításáért. Legyen számukra kívánatos az egészséges és kulturált életmód.

   Ismerjék meg értékeiket, hibáikat olyan mélységig, hogy képesek legyenek reálisan megítélni önmagukat, helyesen tudják meghatározni azt a továbbtanulási irányt, amely képességeiknek, teljesítményüknek leginkább megfelel.

   […] Nyitottság az élményekre, a tevékenységre, az esztétikum befogadására és létrehozására. Alakuljon ki a természeti környezet megóvása, védelme és szépsége iránti igény.

   Egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet, a család tisztelete, a szülők, nagyszülők megbecsülése jellemezze emberi kapcsolataikat, megnyilvánulásaikat. Alakuljon ki igény a közéletiségre, a közösségi tevékenységekre.


Bővebb információ az iskola pedagógiai programjában.

 

Galéria

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Adventi estékAdventi estékAdventi estékAdventi estékDiákjaink az óvodákbanDiákjaink az óvodákbanDiákjaink az óvodákban
JT SlideShow Module v1.5.1

Dominó

Banner

„1% támogatás, 99% lelkierő"

Banner

GYÜLEKEZETÜNK

Banner

Bogárka mese

Banner
Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola Template by Ahadesign Támogató: Joomla!