Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola

 

„Református eme iskola. Ez nem többet, de nem is kevesebbet jelent, mint 450 éve született és őrzött hagyományt, magyar karaktert.
A reformáció népe fedezte fel az anyanyelven éneklés örömét.
Pedagógiánk szempontjai között ott kell lennie mindenkoron a szolgálat indulatának is, mely nyomán megtapasztalhatjuk, hogy nem hiábavaló a mi fáradozásunk.”
 

Enying és a református templom története PDF Nyomtat Email

 

Templom

  Enying neve az idők folyamán többféle formában került említésre és leírásra: 1234-ben Enyg puszta, 1463-ban Enyegh, 1573-ban Vernyng, 1574-ben Enynd formákban bukkant fel. Alapja egy ófrancia személynév, Enygeus, mely a lovagkor divatjával került hozzánk.

   Enying a XV. században a Török család birtoka, melyet előnévként is használt. Leghíresebb a családból Enyingi Török Bálint, akit ha máshonnan nem, az Egri Csillagok című műből ismerhetünk. A falut 1520-ban a Batthyány család kapta adományul, és birtokolta egészen a jobbágyfelszabadításig.

   A falu sorsa rendkívül viszontagságos volt évszázadokon keresztül. A Mohács körüli időkben urai ingadoztak a két király közt, majd a török 1564-ben felégette. Lassan újra népesedő portái a 15 éves háborúban megint elpusztultak, 1589 és 1621 között nem is említik. A XVII. század közepén sokat szenvedett a Batthyány család hajdúitól és a telhetetlen uradalmi tisztektől. Református prédikátorának javait a felségárulási perekkel kapcsolatban 1674-ben elkobozták. 1674-től évtizedekig zálogbirtok, a zálogos urak kizsákmányolása pedig nem ismert határokat. Ezen felül sújtotta még a falut a beszállásolás kötelezettsége, Heister és Rabutin hadainak fosztogatásai. Csak 1720 után idult fejlődésnek, 1773-ban lakóinak túlnyomó többsége magyar és református.

   Már elveszett, de több helyen említett okmányok szerint 1526-ban már voltak protestánsok Enyingen, 1540-től írásos bizonyítéka van ennek.

   1680-ban már volt az eklézsiának temploma, parókiája, rektorlakása. A feljegyzések szerint az első templom fatemplom volt, helyette 1720-ban kőből és vályogból új templom épült.

   A régi enyingi vár helyén lévő magaslaton a főutca keleti oldalán az utcára merőlegesen épült 1789-92-ben a mai templom kelet-nyugati tengelyben, barokk stílusban, 39 m magas nyugati homlokzati tornyával együtt, 11x28 m-es belső mérettel.

   Klasszicizáló faragott szószéke van. A karzatmellvéden és szószékkosáron rozettás vakolattükrök vannak. A belső párkányzata erősen tagozott.

   1819-ben új parókiát, 1828-ban két tantermes iskolát építettek. 1836-ban megújult a parókia, 1851-ben az iskola. 1846-ban bővült a templom 8x9 m-es oldalhajóval. A padok egyidősek a templommal, de ekkor azokat is felújították, a tornyot vörösrézzel fedték, új harangokat öntöttek, toronyórát szereltek.
 

Az orgonát Angster József építette 1887-ben, és cége 1948-ban felújította.

 

   A vörösmárvány úrasztala 1912-ben készült, lapja a II. világháborúban összetört. A neoreneszánsz keresztelőmedence 1884-ben készült.

 

A két világháború között új iskola és rektorlakás épült.

 

   A lelkészlak a templommal közös telken található, L alakú épület csehsüvegboltozatos tornáccal, a keleti oldalon dongaboltozatos pincével.

 

   Az iskolát a II. világháború után még a templomot is megelőzve újították fel, s zökkenőmentesen folyt a tanítás az 1948. évi államosításig.

 

   A rendszerváltozást követően 1996-ban kapta vissza az egyházközség az iskola épületét, melyben még az évben zeneiskolát alapított, és megkezdődött a gyermekek oktatása.

 
Adtál a téged félőknek zászlót,
melyet felemeljenek az igazságért
60. Zsoltár 6.
 

Galéria

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Adventi estékAdventi estékAdventi estékAdventi estékDiákjaink az óvodákbanDiákjaink az óvodákbanDiákjaink az óvodákban
JT SlideShow Module v1.5.1

Dominó

Banner

„1% támogatás, 99% lelkierő"

Banner

GYÜLEKEZETÜNK

Banner

Bogárka mese

Banner
Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola Template by Ahadesign Támogató: Joomla!