^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Tankönyvellátás 2016/17-es tanév

Az ingyenes tankönyvellátás programja folytatódik.

 A 2016/17-es tanévben ingyenes tankönyvtámogatást kell biztosítani a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
szóló 2013.évi CCXXXII.tv szerint:

1-4 évfolyamon a tanulók ingyen kapják a tankönyveket

5-8 évfolyamokra vonatkozó tudnivalók:

2016.szeptember 1-jétől ingyenes tankönyvellátásra jogosultak rászorultsági alapon azok a tanulók,
akiknek szülei a határidő megtartásával normatív kedvezmény iránti igényt nyújtanak be.

 

                            jogcímek                                                                 igazolások

tartósan beteg tanuló

emelt összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,illetve szakorvosi igazolás

sajátos nevelési igényű tanuló

szakértői bizottság szakvéleménye

három-vagy többgyermekes családban élő tanuló

családi pótlék folyósításáról szóló igazolás

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló

a települési önkormányzat erről szóló, érvényes határozata

 

Minden jogosultság esetén 2016.október 1-jén is érvényes igazolással kell rendelkeznie a diáknak.

A határidő jogvesztő, igazolás hiányában az intézmény nem köteles térítés nélkül biztosítani a tankönyvet.

 

Enying,2016.augusztus 19.

                                                                                                                              Szabó Szilárd

                                                                                                                                  igazgató

Határtalanul

gyülekezet

domino

Copyright 2017  Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola